Tworzenie selekcji

Tworzenie selekcji

Strona Produkty oferuje również możliwość wyszukiwania produktów i tworzenia selekcji.

Jak szukać?

Wybierz element, który chcesz wyszukać.

Wybierz, jeśli chcesz wyszukiwać w wartościach wejściowych lub wyjściowych. Następnie wybierz kryterium według którego będziesz wyszukiwać.

Równy/ Nierówny oznacza pełną zgodność. Jeśli więc wybierzesz, że PRODUCTNAME równa się Nikon D3100, wyszuka Ci tylko produkty dokładnie z tą nazwą. Dlatego też, gdy nazwa będzie “NIkon D3100 czarny”, nie pojawi się on w wyszukiwaniu, ponieważ nie będzie pełnej zgodności.

Przy bardziej ogólnym wyszukiwaniu użyj warunku “zawiera wyrażenie regularne”. Dzięki temu, znajdziesz produkt, który zawiera wyszukiwane hasło a jednocześnie może uwzględniać jakąś dodatkową informację.

Wskazówka: Jeśli np. Wyszukasz produkt z pustym DELIVERY_DATE, wpisz DELIVERY_DATE jako dane wejściowe (zostaw puste pole). Tym sposobem sprawdzisz, które towary nie posiadają informacji o czasie dostawy.

Wyszukiwanie zaawansowane

Przejdź z wyszukiwania na EXTENDED INTERFACE i wpisz wyrażenie regularne. Załóżmy, że chcesz wyszukać wszystkie produkty, których cena jest wyższa niż 500 zł w kategorii, która zawiera słowo “bluza” i jest marki Adidas. Komenda będzie brzmieć nastepująco:

PRICE_VAT > “500” AND CATEGORYTEXT ~ “bluza” AND MANUFACTURER = “Adidas”

Nie zapomnij zapisać swojej komendy. Możesz z nią wówczas pracować za pomocą reguł.

Jeden z naszych filmików instruktażowych dotyczy wyszukiwania.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania

Jeśli interesuje Cię, czy nazwa produktu nie zawiera producenta (a masz producenta wymienionego osobno w kanale), możesz wyszukiwać bez cudzysłowów, mianowicie:

PRODUCTNAME !~ Manufacturer

Podobnie, jeśli chcesz filtrować i ukrywać produkty od wszystkich firm, poza jedną, wpisz następujące:

MANUFACTURER !~“Firma1|Firma2|Firma3”