Produkty i edycja ręczna

Strona Produkty pokaże Ci dokładnie jakie dane płyną do MERGADO (lewa kolumna), a jakie z MERGADO wypływają (prawa kolumna).

Po kliknięciu na nazwę produktu pojawi się interfejs, w którym możesz ręcznie edytować produkt. Możesz edytować np. jego nazwę (ta funkcja jest najczęściej używana), opis, albo cokolwiek innego.

Edycję ręczną wykonasz poprzez naciśnięcie środkowej kolumny, nie zmieniaj jej, wpisz nową wartość i zapisz ją.

Jeśli chcesz naraz wprowadzić zmiany większej ilości produktów, utwórz wybór i skorzystaj z reguł.

Uwaga: Jeśli nie widzisz wprowadzonych zmian (po prawej stronie), kliknij na link Reguły, aplikuj reguły.

Wskazówka: Jak pracować z produktami możesz obejrzeć też w naszym filmiku.

*O tym jak poprawnie stworzyć wybór produktów przeczytasz w następnej części.