Czy może jednym sklepem internetowym w Mergado zarządzać więcej osób?

Tak, sklep internetowy może mieć jednego właściciela, (na którego konto są wystawiane i wysyłane faktury ) oraz kilku administratorów, z których każdy ma własne dane do logowania i ustalone uprawnienia (tylko do odczytu albo z możliwością edycji).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce rodzaje uprawnień użytkowników.