Czy można eksportować ustawienia Mergado z jednego konta do drugiego?

Niestety, nie jest to możliwe. W przypadku zmiany administratora e-sklepu (np. przy przeniesieniu zarządzania z agencji do e-sklepu, lub na odwrót), zalecamy zmianę uprawnień użytkownika (więcej na temat na… ).