Jakie są rodzaje uprawnień użytkowników?

Do każdego sklepu internetowego możesz dodać dowolną liczbę użytkowników, którzy będą mieli do niego dostęp. Podobnie e-sklep możesz przekonwertować na zupełnie nowego użytkownika.

Użytkowników i ich dostęp edytujesz na głownej stronie app.mergado.com w e- sklepie, kilkając po prawej stronie na ikonę dwóch ludzików.

Mamy 3 rodzaje uprawnień:

  • właściciel – to uprawnienie może pojawić się tylko raz dla każdego sklepu internetowego. Jest to użytkownik, na którego konto przychodzą faktury.
  • edycja– to uprawnienie dla użytkowników, którzy edytują sklep internetowy w MERGADO.
  • odczyt – uprawnia do przeglądania konta w MERGADO, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Uwaga: Przy dodawaniu użytkownika jest konieczne, aby użytkownik miał już utworzone konto w MERGADO. Dodawanie użytkowników bez rejestracji nie jest możliwe. (Samo konto jest bezpłatne).